دوربین تحت شبکه IP

سیستم مدار بسته تحت شبکه یا ای پی (دوربین تحت شبکه IP) نوعی از سیستم مدار بسته است که انتقال اطلاعات در آن بر مبنای پروتکل های شبکه صورت می گیرد. این سیستم مداربسته در مقابل سیستم مداربسته آنالوگ که شکل سنتی سیستم دوربین مداربسته را تشکیل می دهد قرار می گیرد.